Mobirise Web Site Maker

การฝึกโยคะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบนเสื่อโยคะเท่านั้น บ่อยครั้งที่เราลืมไปว่าการฝึกอาสนะ (ท่าโยคะ)

นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกโยคะ และไม่ได้ตระหนักว่าเราได้พลาดการฝึกฝนอื่นไปอย่างไรบ้าง


Darshan คือ การสอนและแชร์ความรู้ ปรัชญาและหลักการโดยคำพูด จากครูเพื่อให้ความกระจ่างสู่นักเรียน

ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของโยคะที่อยู่ในปตัญชลี โยคะสุตรา มีการบันทึกแบบแผนปรัชญาในรูปแบบของโยคะดาร์ฌาน

(Yoga Darchana) เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ให้กับผู้ฝึกโยคะเกี่ยวกับความเป็นมา เป้าหมายในการฝึกโยคะแบบต่าง ๆ

โยคะวิทยาศาสตร์ และชี้นำให้ผู้ฝึกสามารถค้นพบตัวตนได้


เป้าหมายของดาร์ฌานคือเพื่อเห็นความจริง เหมือนกับการที่ผู้ฝึกเห็นรูปร่างของตนเองในกระจก

หลักการดาร์ฌานนี้จะสามารถสะท้อนให้คุณรู้จักตัวเองจากภายใน โยคะเป็นแบบแผนชีวิต

เป็นแนวทางให้ผู้ฝึกสามารถที่จะได้รับประสบการณ์ในทุกระดับ เพื่อให้เราได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

อย่างไรก็ตาม การฝึกเฉพาะร่างกายไม่ได้ทำให้เกิดระบบแผนชีวิตของผู้ฝึก แต่หากโดยการทำให้โยคะจากภายในนั้น

เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันหรือสาธนา (sadhana) การฝึกทางจิตวิญญาณและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง จึงจะถือว่าโยคะเป็นวิถีชีวิตของคนคนหนึ่ง


All original articles in English and some more are avaliable here.


โยคะ - ไลฟ์สไตล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส, March 2020

ปราณายามะในชีวิตประจำวัน Seminar, May 19, 2018

ยคะและมะเร็งเต้านม Seminar, November 15, 2017

ปราณา – พลังชีวิตแห่งจักรวาล Yoga Darshan 3, January 15, 2017

องค์ 8 ของโยคะ Yoga Darshan 2, November 20, 2016

คอนเซ็ปต์พื้นฐานของโยคะ Yoga Darshan 1, October 9, 2016